dinafastigheter

För Fastighetsägare, Förvaltare & Bostadsrättsföreningar

dinafastigheter

Fastighetssystem för hantering av bostäder och kommersiella fastigheter för
Fastighetsägare, Förvaltare & Bostadsrättsföreningar.

dinafastigheter 1

Så enkelt och smart uppbyggt att det är svårt att göra fel.  Noga anpassat och komplett för mindre förvaltning med fokus på användarvänlighet. Enkla guider att följa och tydliga funktioner. Vanligast för förvaltningar med 5-50 uthyrningsbara objekt.


Några funktioner som ingår i dinafastigheter 1: Avisering, autogiro, e-postavisering, kostnadsställe, hyresförändring, avtal, påminnelser, fastighetsregister, hyresgästregister, hyresobjektregister, åtgärder med bilder, inbetalningar, rapporter för uppföljning, bokföringsunderlag, överföring till ekonomisystem via SIE fil, reskontra, fleranvändare, uppsägning, kom-ihåg-funktion samt direktkoppling till Fastighetsägarna dokument etc.   
Läs mer

dinafastigheter 2 

dinafastigheter 2 ger ett utökat stöd för arbetsprocesserna och är mer automatiserat än dinafastigheter 1. Systemet har samma användarvänlighet som i dinafastigheter 1 men utökade funktioner för en effektiv förvaltning.  Enkla guider att följa och tydliga funktioner. Vanligast för förvaltningar med 50 -300 uthyrningsbara objekt.

Funktioner i dinafastigheter 2 - för att nämna några... :
 Avisering, autogiro, e-postavisering, kostnadsställe, hyresförändring, avtal, påminnelser, fastighetsregister, hyresgästregister, åtgärder med bilder, inbetalningar, rapporter för uppföljning, bokföringsunderlag, överföring till ekonomisystem via SIE fil, reskontra, fleranvändare, uppsägning, kom-ihåg-funktion, direktkoppling till Fastighetsägarna dokument, OCR, automatisk indexreglering av avtal, tilläggsavisering och samavisering etc
Läs mer 

dinafastigheter 3

dinafastigheter 3 är vår senaste systemlösning utvecklat på en ny teknisk plattform anpassad för mellanstora till större förvaltningar. I dinafastigheter 3 möter ni ett uppdaterat gränssnitt jämfört med dinafastigheter 2. 

Användaren känner igen sig i systemet men det blir ett förbättrat arbetssätt. Utgå från mina objekt när avisering och avtal skapas för en bättre överblick och snabbare genomförande. Det går även att spara olika kolumnvyer av startsidan 'Mina objekt'. En ytterligare nyhet är att nya vyer har tillkommit för bland annat hyresförändring, påminnelser och teknisk förvaltning så att det går att göra fler arbetsmoment samtidigt. dinafastigheter 3 är vår senaste systemlösning som är anpassat för mellanstora till större förvaltningar. Vanligast från 300 objekt och uppåt. 
Läs mer