dinafastigheter

Välkomna att utvärdera våra fastighetssystem som finns både som webbaserat och lokalt installerat, i tre olika storlekar 1, 2 & 3. 

dinafastigheter Go 1

Nytt modernt webbaserat fastighetssystem noga utvecklat och funktionsanpassat för den mindre förvaltningens behov och arbetssätt. Översiktsbild med enkel guide-struktur som leder användaren genom funktionerna. Arbeta var det bäst passar dig, från dator, mobil eller surfplatta. De flesta funktionerna i dinafastigheter Go 1 har förbättrats jämfört med vårt befintliga fastighetssystem. 
Vanligast för förvaltningar; med 5-100 uthyrningsbara objekt.

dinafastigheter Go 2

Modernt webbaserat fastighetssystem som är anpassat för den mellanstora förvaltningens behov av funktioner.  Användarvänligt i och med en tydlig översikt, utökat automatiserat stöd i processerna och genomtänkta detaljer i funktionerna. Arbeta från alla enheter, när och var som er bäst.
Vanligast för förvaltningar; med 80-500st uthyrningsbara objekt.

dinafastigheter 1

Så enkelt och smart uppbyggt att det är svårt att göra fel.  Noga anpassat och komplett för mindre förvaltning med fokus på användarvänlighet. Enkla guider att följa och tydliga funktioner. Vanligast för förvaltningar med 5-70 uthyrningsbara objekt.

dinafastigheter 2 

dinafastigheter 2 ger ett utökat stöd för arbetsprocesserna och är mer automatiserat än dinafastigheter 1. Systemet har samma användarvänlighet som i dinafastigheter 1 men utökade funktioner för en effektiv förvaltning.  Enkla guider att följa och tydliga funktioner. Vanligast för förvaltningar med 50 -300 uthyrningsbara objekt.

dinafastigheter 3

dinafastigheter 3 är vår kraftfullaste systemlösning utvecklat på en ny teknisk plattform anpassad för större förvaltningar. I dinafastigheter 3 möter ni ett uppdaterat gränssnitt jämfört med dinafastigheter 2.  En kraftfull systemlösning med funktionalitet för högt ställda krav. Vanligast för förvaltningar med 300 hyresobjekt och uppåt till flera tusen.