Om oss

dinafastigheter grundades 2006 och vi har sedan dess utvecklat flera användarvänliga fastighetssystem för en stor bredd av förvaltningar.
Idag har vi tre fastighetssystem som används av ungefär 600 kunder med varierad storlek.
Vi tror på att det är kompetenta standardsystem som kunderna vill ha.

Vi erbjuder kompetenta användarvänliga fastighetssystem som underlättar och effektiviserar våra kunders vardag.
Vi skapar
förutsättningar för att vara Sveriges ledande leverantör av fastighetssystem. 
Viktigt för oss är att arbeta långsiktigt med en organisk tillväxtmodell  och med  en ekonomi i god balans.

Det dagliga supportkontakten med våra kunder värdesätter vi högt. En bra kundsupport ger mycket tillbaka.
Vi har en 25-årig erfarenhet av utveckling fastighetssystem.
Vi har utvecklat 3 fastighetssystem från grunden och dessutom varit inblandat i ytterligare ett.
Vi har även en egen fastighetsförvaltning med fastigheter i centrala Göteborg och i Mölnlycke.
I Mölnlycke med närhet till Göteborg och Landvetter flygplats sker systemutveckling, support och försäljning.
Vi är tacksamma för att få vara förmånsleverantör till fastighetsägarnas samtliga regioner.  

Miljöansvar

Vi är angelägna om att ta vårt ansvar för miljön i den dagliga verksamheten. Vi tillhandahåller produkter som effektiviserar våra kunders processer och administrativa flöden, vilket påverkar miljön indirekt på ett positivt sätt.
Inköp görs från miljöansvarsfulla leverantörer som tillhandahåller miljöanpassade produkter i den utsträckning det är möjligt.
Resor
Vid resor i tjänst övervägs alltid det färdsätt som minst påverkar miljön. En rimlighetsbedömning görs också. Tex. tåg istället för flygresor. Användandet av alternativ till resor såsom videokonferenser och kundbesök via internet prioriteras.

Vill du veta mer? Kontakta oss nedan.
Sänd oss ett meddelande om ni vill veta mer om dinafastigheter. Ni kan även kontakta oss för en kostnadsfri visning så återkommer vi inom kort.