Välkomna till oss!

dinafastigheter grundades 2006.
Vi är idag en personalgrupp om 8 personer som varit anställda på dinafastigheter i många år, plus ytterligare 2st konsulter på deltid.
Vi har under 23 år jobbat med utveckling och support av flertalet olika fastighetssystem.

Vi tror på att det är kompetenta användarvänliga standardsystem som kunderna vill ha idag.
Där detaljerna i varje funktion blir allt viktigare för en kompetent användarvänlighet.

Vi möter marknadens behov genom att erbjuda flera fastighetssystem, både webbaserade och lokalt installerade.
Till kunder med 5st till många tusen uthyrningsbara objekt.
Vår största kund har 18.000st objekt.

Mission
Vi erbjuder kompetenta användarvänliga fastighetssystem som underlättar och effektiviserar våra kunders vardag.
Vi skapar
förutsättningar för att vara Sveriges ledande leverantör av fastighetssystem. 
Viktigt för oss är att arbeta långsiktigt med en organisk tillväxtmodell  och med  en ekonomi i god balans.

Vi har en egen fastighetsförvaltning med fastigheter i centrala Göteborg och i Mölnlycke.

Vi är tacksamma för att som enda leverantör av fastighetssystem, få vara förmånsleverantör till Fastighetsägarnas samtliga regioner i Sverige.
Fastighetsägarna rekommenderar våra fastighetssystem. 

Miljöansvar

Vi är angelägna om att ta vårt ansvar för miljön i den dagliga verksamheten. Vi tillhandahåller produkter som effektiviserar våra kunders processer och administrativa flöden, vilket påverkar miljön indirekt på ett positivt sätt.
Inköp görs från miljöansvarsfulla leverantörer som tillhandahåller miljöanpassade produkter i den utsträckning det är möjligt.
Resor
Vid resor i tjänst övervägs alltid det färdsätt som minst påverkar miljön. En rimlighetsbedömning görs också. Tex. tåg istället för flygresor. Användandet av alternativ till resor såsom videokonferenser och kundbesök via internet prioriteras.

Vill du veta mer? Kontakta oss nedan.
Sänd oss ett meddelande om ni vill veta mer om dinafastigheter. Ni kan även kontakta oss för en kostnadsfri visning.