dinafastigheter Go 2

Kommande lansering. dinafastigheter Go 2 klart
Flera kunder får tillgång till systemet först efter noga och grundligt genomfört kvalitetsprogram.
Det bästa vi kan göra för våra kunder och  för oss själva, är att leverera system med bästa möjliga kvalitet. 

dina
fastigheter Go 2 är ett kraftfullt och modernt webbaserat fastighetssystem.
Utvecklat och anpassat till den mellanstora förvaltningens funktionsbehov.
Användarvänligheten har vi skapat i systemet dels med en tydlig översikt och att användaren leds genom funktionerna i guide-liknande arbetssätt samt även genom att detaljerna i varje funktion är väl genomarbetade och kompetent förenklande.
Detta skapar en ny, ännu bättre upplevelse för våra kunder. 
Vi automatiserar delar av processerna, där det verkligen behövs och ger betydande kundnytta. 

Precis som ett modernt system skall göra, så kommer dinafastigheter Go 2 ihåg, påminner och vägleder användaren i det dagliga arbetet. 
Jobba från vilken enhet man vill, var man vill, när man vill.

Vägledning: Fastighetsägare med 80 till 500st hyresobjekt.

I dinafastigheter Go 2 kommer våra befintliga kunder känna igen sig i helheten och dessutom upptäcka mindre och ibland betydande förbättringar i nästan varje funktion.


Ett urval av funktionalitet i dinafastigheter Go

Samavisering : Flexibel ny avisering : Autogiro : Procentuell uppräkning : Index uppräkning : 
Utökat stöd för e-post hantering Dröjsmålsdebitering :Tillägg på flera objekt : Hyresförändring på tillägg : Sök funktion 
Kvitta överbetald avi Inläsning OCR filer :Nollställa avi : Återbetala avi  : Tillägg objekt/avtal : Retroaktivt hyrestillägg : Öresavrundning : Autogiro : Kostnadsställe : Hyresförändring Fastighetsregister : Hyresgästregister : Hyresobjektregister : 
Kom-ihåg funktioner  Åtgärder m bilder : Inbetalningar : Rapporter : Bokföringsunderlag : SIE-filer : Avtal : Dokumenthantering : 
Reskontra : Uppsägning med brev : Kreditering : Backning : Aviseringsadress-datumstyrd : Andrahandshyresgäst-datumstyrd : 
Påminnelser : QR-kod : Borgensman : Anteckning : Moms : Ångra betalning : Indexräknare : Supportfunktion etc.

"Om vi lyckats med målsättningen att utveckla dinafastigheter Go 2 till det mest kompetenta och användarvänliga fastighetssystemet i Sverige, för mellanstora fastighetsägare, överlåter vi naturligtvis till våra kunder att avgöra. dinafastigheter Go är tredje fastighetssystemet vi  har fått förmånen att utveckla helt från grunden".

Tilläggsmoduler -  till dinafastigheter Go 2.

Integration Fortnox

En smart integration som underlättar och automatiserar hanteringen av bokföringsunderlag från dinafastigheter Go 2 till Fortnox.

Integration Fast Dok

Smidig integration för att hantera Fastighetsägarnas kontrakt och dokument direkt i dinafastigheter Go 2. 

Tilläggsmodul

Fler tilläggsmoduler till dinafastigheter Go 2. (Kommer)

Pris dinafastigheter Go 2

Prissättningen är differentierad och grundavgiften för nyttjanderätten baserad på hur många uthyrningsbara objekt ni avser hantera i programmet. Prisbilden tillåter våra kunder växa med systemet.
Vänligen kontakta oss för kund-specifika prisuppgifter och ytterligare produktinformation.
Kontakta: forsaljning@dinafastigheter.se