dinafastigheter

Konvertering dinafastigheter 3

Övergång till dinafastigheter 3

Systemkrav dinafastigheter 3 är SQL server 2017 (eller nyare)


dinafastigheter 3 är vårt senaste fastighetssystem och är anpassat för den lite större förvaltningen. I systemet finns ett stort antal både större och mindre nyheter. Framförallt har dinafastigheter 3 en ny produktplattform för utökad prestanda och uppdaterat gränssnitt. Det behövs en konvertering av informationen och en del kontroller efter konvertering. På denna sida informerar vi om konvertering till dinafastigheter 3.

Klicka här om du vill läsa mer om dinafastigheter 3.

Checklista för konvertering
  • Boka tid för konvertering
  • Fyll i formulär
  • Er IT genomför förberedelser
  • Se förberedelser webbmoduler (om ni har dessa, exempelvis mobil info).
  • Lämna databas innan konvertering
  • Konverterad databas återställs och er IT ger er åtkomst
  • Boka in genomgång med dinafastigheters tekniska support efter konvertering.

Inför konvertering

En konvertering behöver bokas med viss framförhållning. Kontakta oss via kundsupport@dinafastigheter.se för besked om möjliga datum för konvertering (vi konverterar ej under aviseringsperiod). 

OBS! Som en förberedelse innan konvertering behöver ni eller er IT svara på frågorna i detta formulär senast 5 arbetsdagar innan bokad konvertering.


Senast dagen innan er bokade dag för konvertering lämnar ni er databas till oss:
Ni kan antingen sända oss en backup av databasen eller kontakta supporten så laddar vi hem databasen. Var noggrann med att välja rätt backup. Sökväg till databasen finns i dinafastigheter 2 under register, inställningar och databashantering.

Telefonnummer: 031-160 300.
e-post: kundsupport@dinafastigheter.se

En konvertering tar 1-2 dagar beroende på antal objekt och antal tilläggsmoduler ni har.

Från det att ni lämnar databasen till dess att ni fått konverterad databas och inlogg till nya programmet behöver ni notera ev. ändringar och lägga in i nya programmet. Det är vanligen er IT som ger er åtkomst till programmet.


OBS! Innan konvertering behöver er IT genomfört följande*:
- SQL är installerat. 2017 Std eller senare (info om SQL installation finns på användarsida).
- SQL Management studio skall vara installerat.
- Att en Instans finns upplagd i på SQL servern där databasen skall återställas.
- Alla användare av dinafastigheter har tillgång/rättigheter till SQL servern.
- dinafastigheter har tillgång till servern med Teamviewer eller fjärrskrivbord samt rättigheter att återställa databasen på er SQL server.
- dinafastigheter har tillgång till Appl.servern om sådan finns.
- dinafastigheters personal har rättigheter att uppdatera programmet hos er.
- Programmet installeras av kundens IT på klienter eller applikations server innan konverteringen. Ni hittar installationsfil till dinafastigheter 3 här.

* Om inte dessa förberedelser är gjorda vid konverteringstillfället förbehåller vi oss rätten att boka om konverteringen till en annan dag. Vi ansvarar ej för uppsättning av kunds IT miljö men hjälper till med tips och svarar på frågor. Om ni är osäkra på hur ni ska sätta upp er miljö kan vi tipsa om IT leverantör som mot debitering kan hjälpa er med med detta. Kontakta kundsupport@dinafastigheter.se för kontaktuppgifter och tänk på att planera och boka detta i så god tid som möjligt.
IT Connect är en leverantör som erbjuder fjärrskrivbordslösning för dinafastigheter 3 kontakta forsaljning@dinafastigheter.se för info och priser.


SQL version?
Vår grundrekommendation är SQL standard. Vi får en del frågor om SQL express kan fungera och vi vill informera om att SQL Express har egna begränsningar bland annat för hur mycket minne man får utnyttja. Det innebär exempelvis att en omfattande rapport kan ta väldigt lång tid att ta ut om man använder SQL Express. En vägledning från oss på dinafastigheter är att för lite mindre förvaltningar (under 500 objekt och med få samtida användare) kan SQL express räcka inledningsvis om man är medveten om SQL Express begränsningar. Stäm gärna av detta med er IT.


Tips! Det finns möjlighet att få en tom databas om ni vill testa att allt fungerar innan konvertering, kontakta oss på: kundsupport@dinafastigheter.se

Info om SQLinstallation dinafastigheter 3.pdf

Efter konvertering

Återställning konverterad databas
Efter konvertering återställer vi databasen på er server och informerar er IT som ger användarna av dinafastigheter åtkomst till programmet. 

Efter ni fått åtkomst till dinafastigheter 3

När ni fått tillgång till dinafastigheter 3 vill vi att ni bokar in med kundsupport@dinafastigheter.se som är uppkopplade och stämmer av det fungerar hos er.

Kontrollera sökvägar
Om ni byter installationsplats för programmet efter konvertering behöver ni gå igenom sökvägarna i dinafastigheter under Inställningar och Sökvägar när programmet installerats.
OBS! Om ni har någon av tilläggsmodulerna Mobil info, Felanmälan via internet eller Intresseanmälan via internet behöver ni byta länk till webbsidorna efter konvertering. Se info längre ned på denna sida. 

Journal tas ut ackumulerat
För dinafastigheter 3 kommer alternativet att ta ut journal direkt tas bort.

Index
Tänk på att man genomför indexuppräkning under vyn hyresförändring. Nytt i df 3 är att man godkänner och utför indexuppräkningen. 

Om logga används på avin
Kontrollera inställningar för logga så att den kommer med på avin (se inställningar, avisering/avier generellt, logotype).
Tips är att skriva ut en testavi.

Guide förberedelser om ni har webbmodulerna

Mobil info, Felanmälan via internet och Intresseanmälan via internet.
Innan databasen lämnas för konvertering behöver eventuella intresseanmälningar hämtas hem från Intresseanmälan samt felanmälningar och åtgärder hämtas från Mobil Info och Felanmälan via Internet.

Lägg till så att felanmälningar som kommer in via felanmälan via internet skickas till en e-post hos er, Verktyg - Felanmälan via internet. Det är för att fånga upp felanmälningar som inkommer från det att konvertering startat till dess att ny bytt länkarna.

Viktigt! Om ni har tilläggsmodulerna webb nedan behöver ni byta länk till landningssidan för dessa efter att ni mottagit konverterad databas:
 
Se bifogat dokument nedan för mer info om de olika stegen samt nya länkarna.

Kontakta dinafastigheters support om ni behöver hjälp efter konvertering.

Genomgång webbmodulerna efter konvertering till dinafastigheter 3.pdf

Uppgradera till dinafastigheter 3

Det är en kostnad för överföringen av information (konvertering) motsvarande den tid vi lägger på konvertering och tester (prisexempel nedan). I och med att det är en helt ny programplattform behövs en konvertering av personal på dinafastigheter.
 
Vid övergång till nya dinafastigheter görs följande:
- Konvertering databas
- Hanteringen av index och procentuppräkning har ändrats i nya versionen och dessa kontrolleras.
- Det görs funktionstester.
- Testaviseringar.
- Webbgenomgång med fokus på nyheter i nya versionen.
- Återställning av konverterad databas på kunds server.


Kontakta oss vid frågor via försäljning