Inläsning förbrukningsdata
Fastighetssystemet dinafastigheter stödjer flera format för inläsning av förbrukningsdata.
Vårt eget format finns beskrivet nedan.
Inläsning av förbrukningsdata sparar mycket tid åt kunden.
Filen tolkas av fastighetssystemet och matchas mot rätt objekt. Matchningen kan göras via objektets namn eller om Ni anger ett mätarnummer.
När tillägget är skapat kan ni välja om ni vill lägga detta på nästa aviseringsbara period eller tilläggsavisera avtalen direkt.
Till dinafastigheter 2 & 3.
Välkommen att kontakta oss för mer information.