Information kring GDPR

Dinafastigheter 1, 2 och 3 är en lokalt installerade programvaror på er dator, server eller installerat i en molntjänst via en av er vald leverantör. Vid vanlig hantering kommer dinafastigheter ej i kontakt med personuppgifter i er databas. Vi kan ladda ner er databas i samband med ett eventuellt fel. Dinafastigheter Go är helt webbaserat. Vid supportärende kan vi koppla upp oss mot ert program. Detta sker med samtycke från er och endast med syfte att lösa ett specifikt problem. I detta fall inträder dinafastigheter rollen som Personuppgiftsbiträde vilket regleras i Personuppgiftsbiträdesavtalet nedan. Vi hänvisar till detta avtal när ni godkänner våra licensvillkor vid nedladdning av programmet.

Dinafastigheter har som strikt policy att aldrig titta på specifik kunddata utan studerar endast information kopplad till att lösa ett eventuellt fel.  Den nedladdade databasen raderas när supportärendet är avslutat. Dinafastigheters personal har sekretess vid hantering av kunds databas.

I de fall ni innehar någon av tjänsterna Mobil info, webbfelanmälan och intresseanmälan via internet hänvisar vi till Personuppgiftsbiträdesavtalet. Se även information om anpassningar i webbmoduler.

För mer information kring GDPR
För mer information kring vilka uppgifter ni får registrera och övrig hantering hänvisar vi till Fastighetsägarnas vägledning  Anpassningar GDPR

Dinafastigheters programvara är anpassad enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018. Sedan tidigare finns funktioner för att ändra namn och personuppgifter på boende, ta bort boende och ta bort inaktuella avtal. Vi har även kompletterat med funktioner för att göra det lättare för er att rensa bland avflyttade boende om ni önskar gör det. Det finns även en ny rapport som presenterar vilken information ni har om boende.

Nya funktioner:
-        Rapport Hyresgästinformation/hyresgästlista – presenterar vilken info ni har om boende.
-        Rensa bland flera avflyttade boende/hyresgäster samtidigt. Detta utförs under Register – Inställningar – Databashantering och knappen ”jag vill avidentifiera ej aktuella boende”. Funktionen innebär att namn för ej aktuella boende ersätts med **** och personnummer med 000000-0000. OBS! Detta är ett val ni gör ni om ni vill ta bort informationen om boende. Starta om programmet efter ni gjort rensningen.


Personuppgiftsbitradesavtal hemsida.pdf
Information till användare av webbmoduler.pdf