Fastighetsägarna Dokument
Fastighetssystemet dinafastigheter är integrerat till Fastighetsägarna Dokument. Fastighetsägarnas dokumentlösning är en väl genomtänkt kontraktslösning på webben, vilken våra kunder enkelt kommer åt direkt från programmet. Informationsuppgifter om hyresobjekt, avtal samt hyresgäster hämtas från dinafastigheter in i ett enskilt dokumentärende innehållande huvudavtalet samt bilagor. Kontrakten sparas sedan i dinafastigheter under dokumentfliken som en länk.
Integrationen ingår i supportavtalet för både dinafastigheter 2 & 3 för dig som är kund hos dinafastigheter.
Kostnaden för varje kontrakt samt bilaga avtalas direkt med Fastighetsägarna.