e-faktura
Den e-faktura lösning vi utvecklat är integrerad i fastighetssystemet dinafastigheter 2 och 3 och förenklar aviseringsprocessen ytterligare. Formatet för lösningen är BGC-Invoice vilket de flesta storbanker i Sverige stödjer. 
e-faktura lösningen i fastighetssystemet dinafastigheter stödjer ifall er bank är en så kallad printbyrå. Det innebär att de kunder som vill ha sin faktura till sin internetbank får detta samtidigt som banken kan skriva ut och skicka avin till övriga kunder. Ni väljer själva hur ni vill distribuera era avier.
Till dinafastigheter 2 & 3.
Välkomna till oss för mer information!