Helt nytt i modern plattform
Användarvänligt
Helt webbaserat

dinafastigheter Go 1 - NYHET!

 dinafastigheter Go 1 är ett nyutvecklat användarvänligt webbaserat fastighetssystem byggt på den senaste webbtekniken som skapar en ny och förbättrad upplevelse för våra kunder.
Noga framtaget och funktionsanpassat för mindre förvaltningars arbetssätt och behov. Arbeta helt webbaserat där det passar din arbetssituation bäst, från en dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Vägledning: Förvaltningar med 5-100st uthyrningsbara objekt.

dinafastigheter Go 1 är smart uppbyggt med en tydlig översikts bild varifrån funktionerna enkelt utförs i guide-strukturen som leder användaren i arbetet. Våra befintliga kunder kommer att känna igen sig i dinafastigheter Go 1 och dessutom uppleva många förbättringar både i arbetssätt och i de flesta funktionerna. Många förbättringar helt enkelt. Ett riktigt bra fastighetssystem sparar tid.

"Om vi lyckats med målsättningen att utveckla dinafastigheter Go till det mest användarvänliga fastighetssystemet i Sverige, överlåter vi naturligtvis till våra kunder att avgöra. dinafastigheter Go är tredje fastighetssystemet som vi fått förmånen att utveckla helt från grunden".

Urval av grundfunktioner i dinafastigheter Go 1

Kom-ihåg funktioner : Avisering : Spara aviseringsunderlag : Öresavrundning : Autogiro : Kostnadsställe : Hyresförändring : Avtal : Påminnelser : Fastighetsregister : Hyresgästregister : Hyresobjektregister : Åtgärder med bilder : Inbetalningar : Rapporter : Bokföringsunderlag : SIE-filer : Dokumenthantering : Ärenden :
Reskontra : Uppsägning med brev : Kreditering : Backning : Aviseringsadress-datumstyrd : Andrahandshyresgäst-datumstyrd : Smart supportfunktion : QR-kod : Borgenman : Anteckningar : Moms : Ångra betalning : Indexräknare : etc. etc.
Tilläggsmoduler
Funktionspaket 1  - Utöka dinafastigheter Go 1 med fler funktioner:
OCR inbetalningar : e-Postavisering : Sök funktioner : Dokument på objektet : e-posta avier

Priset på dinafastigheter Go 1

Prissättningen är differentierad och baserad på hur många uthyrningsbara objekt ni hanterar i programmet.
Vänligen kontakta oss för ytterligare prisuppgifter och produktinformation.
Kontakta: forsaljning@dinafastigheter.se
Intresserad av dinafastigheter Go 1