Förenkla er administration med boendeportalen.

Boendeportalen finns idag till dinafastigheter 3. Detta är en hemsida där boende kan logga in och se sina avidetaljer, betalstatus, beställa avin som pdf, se avtal, uppladdade nyheter, skicka felanmälan samt ändra sina kontaktuppgifter. 
För fastighetsägare, styrelse och boende i BRF finns även möjlighet att beställa utvalda rapporter som automatiskt skickas till valfri e-post.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer.

Funktioner i boendeportal
 • Se avidetaljer och betalstatus.
 • Få avin skickad till e-post
 • Se avtal
 • Felanmäl 
 • Se uppladdade nyheter/dokument
 • Beställ rapporter 
 • Admin i portalen kan redigera info
 

Startbild i boendeportalen

Här finns möjlighet för admin av portalen att lägga upp egen bild, logga, välkomsttext samt ladda upp dokument.


Se aviuppgifter

Se avidetaljer och om avin är betald. Det går även att beställa avin som per automatik skickas som pdf till boendes e-post.

Beställ rapporter

Beställ rapporter i urval. Rapporturval skiljer sig beroende på behörighet och om det är en boende i en BRF eller en hyresgäst hos en fastighetsägare.

Gör en felanmälan i portalen

Se avtalstider

Kom igång med portalen

 • Boendeportalen introduceras till boende, exempelvis genom att ni lagt in avitext på avin i samband med aviseringen.
 • Be den boende att skicka sin e-postadress till administratören för att senare kunna registrera sig i portalen.
 • Välj vilka rapporter som ska kunna beställas i portalen samt vilka som ska kunna beställa dem. 
 • Välj om felanmälan ska finnas i portalen.
 • Exportera vald information till Boendeportalen. 
 • Informera boende om webbadress till Boendeportalen.
 • Boende skapar och aktiverar konto med hjälp av sin e-post adress.
 • Starta cl_dfcom och se till att den alltid körs. Detta är kommunikationsverktyget som sköter kommunikationen mellan dinafastigheter och portalen