Tips - Tillägg och tilläggskoder.

Tips för att undvika att ni får väldigt många olika tilläggskoder som stör i ert arbete är att ni skapar generella tilläggskoder som kan återanvändas, exempelvis "retroaktiv hyreshöjning". Då kan ni använda samma tilläggskod varje år/tillfälle men ändå lägga in en specifik beskrivning i textfältet som kommer upp när ni skapar era tillägg.