Skicka e-post i dinafastigheter.

Vid smtp:

Kontrollera så att ni har samma e-post ifylld vid grunduppgifterna för fastighetsägare (obs ska ej förväxlas med sidfot)

______________________________________________________________________________________________

Kolla så att ni har rätt uppgifter, att e-post och lösenord fungerar om ni går ut på en webbläsare.
______________________________________________________________________________________________

Vanligaste porten för smtp i programmet Dinafastigheter är 587, finns även 465 och 25 men de används knappt.

______________________________________________________________________________________________

Använd autentisering och Använd SSL ska vara bockade om ni använder de vanligaste som t.ex exchange (office365) gmail, one.com etc

_______________________________________________________________________________________________

Använder ni gmail så behöver ni ibland gå in och godkänna mindre säkra appar på ert google-konto via en webbläsare.

  

Vid outlook.

Kör man med inställningen för Outlook så behöver man tänka på följande.

_______________________________________________________________________________________________

Det måste finnas en e-post i grunduppgifterna för fastighetsägare.

_______________________________________________________________________________________________

Outlook applikationen måste vara startad på samma användare (har man fjärrskrivbord ska den startas på fjärrskrivbordet)

_______________________________________________________________________________________________

Programmet skickar från den användare som är satt som Standard i Outlook på den datorn man använder.