Sidfot

För att ändra sidfoten gå in under Register/Fastighetsägare.
Välj den fastighetsägarens som avin tillhör.
Klicka på knappen sidfot.

sidfot_Df3png
Sidfoten på avierna består av tre kolumner, ett och två är lite bredare. Kolumn tre är mest avsedd för bank-plusgiro, org.nr etc. 
Fyra fält för adressen är låsta och går ej att ändra.
(Skall dessa uppgifter ändras görs det i förgående steg under fastighetsägaren.)


sidfot2_df3png

Vill man skriva in egen text kan man "skriva över" befintlig text.