Objekten fattas i vyn Mina objekt.

Man har skapat nya objekt eller ändrat i ett objekt men ser det inte längre i vyn, varför kan det bli så?

Det kan vara för att det har blivit inaktuellt, man behöver då trycka i följande ordning, välja ett datum långt fram i tiden på steg 5.