Index

Det går ej att ändra uppräkningen på ett befintlig indexavtal utan man måste säga upp avtalet under omförhandling och lägga in det nya förutsättningarna i det nya avtalet.


Man väljer då i sista steget i uppsägningen: Uppsägning sker p.g.a. omförhandling/villkorsändring.


index_df3png
När detta är gjort, klicka på knappen Omförh./Säg upp 

index2_df3png
Välj alternativ 1 och lägg in de nya förutsättningarna.

index3_df3png

Läs mer i Guiden Index- och procentuppräkning.