Gör en egen kontraktsmall till dinafastigheter 3

Gör en egen kontraktsmall till dinafastigheter 3, förvald information hämtas från programmet till kontraktet. Guide kontraktsmall finns under rubriken Arbeta i dinafastigheter 3användarsidan