E-faktura

För att använda E-faktura i dinafastigheter krävs följande:

1. Licensnyckel som tillåter e-faktura.
2. Respektive bolag skall ha ett avtalsnummer som de får hos BGC.
3. Minst en hyresgäst på ett avtal måste ha en e-faktura identitet angiven. Om inte Er bank agerar Printbyrå och skriver ut avierna åt er.
4. Sökväg och andra inställningar måste göras.

När Ni beställer funktionen e-faktura så kommer Ni få en ny licensnyckel av oss.
Läs mer i vår Guide E-faktura.

Mer info om E-faktura finns hos bankgirot: https://www.bankgirot.se/kundservice/vanliga-fragor/