Ändringar i fastighetsmäklarlagen som påverkar Mäklarbilden.

Ändringar i fastighetsmäklarlagen från och med 1 januari 2023 påverkar mäklarbilden

Bostadsrättens andel av föreningens lån räknas fram med hjälp av andelstalet för årsavgiften till föreningen.

Som standard i programmet är det andelar baserat på vad objektet har för andelstal i föreningen, det finns även 2 andelstal till som man kan få med i mäklarbilden vilket är andelstal baserat på insats och avgift.

För att få med de talen i mäklarbilden behöver man gå in i inställningar --> Rubrik Bostadsrätt --> Generellt --> Välja förening --> Kryssa i rutan Visa andelstal baserat på insats och avgift --> tryck på Spara, har ni flera föreningar behöver ni göra det på varje förening, kom ihåg att trycka på Spara innan ni byter förening.


Mklarbild1png

Skulle ni få ut en mäklarbild där det står 0.0 efter (årsavgift) så behöver ni gå till Register --> Fastighetsägare --> Markera ägare --> Trycka på ändraknappen (papper och penna) --> Mer information… --> Fliken andelstal --> Trycka på Beräkna på avgift.

*Obs* Vill ni att det visas i procenttal och inte i decimaltal på mäklarbilden behöver ni markera Visa som procenttal och sen beräkna avgift. 

Mklarbild2png


I den röda rutan hittar ni vad andelstalet är baserat på årsavgift. 

Mklarbild3png