Spara tid med dinafastigheters tilläggsmoduler
Helhetslösningen


För över direkt till Fortnox eller Visma, BRF, mobil info och mycket mer. 


dinafastigheters tilläggsmoduler - 
hur kan vi underlätta din vardag?

För över direkt till Fortnox eller Visma, se felanmälningar direkt i mobilen, mobil besiktning och mycket mer. Komplettera med någon av dinafastigheters tidsbesparande tilläggsmoduler.

Tilläggsmoduler i urval

Nyhet! Boendeportal

Boendeportalen finns idag till dinafastigheter 3. Detta är en hemsida för boende som via inloggning exempelvis kan se sina avidetaljer, beställa avin som pdf, avtal, nyheter skicka felanmälan ärende samt ändra sina kontaktuppgifter. För en BRF finns även möjlighet att beställa utvalda rapporter direkt från portalen. Läs mer

Kontakta oss via forsaljning@dinafastigheter.se om ni vill veta mer

Överföring till ekonomisystem med ett knapptryck

Koppling till Fortnox finns till dinafastigheter 3.
Koppling till Visma administration finns till  dinafastigheter 1, 2 och 3.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning, felanmälan via internet, mobil info

Fyra moduler som samverkar Teknisk förvaltning läs mer
Mobil info läs mer
Felanmälan via internet läs mer

Bostadsrättsmodul

Tilläggsmodulen för Brf-administration innehar specifika funktioner för den ekonomiska förvaltningen av en enskild bostadsrättsförening eller förvaltningsbolaget som förvaltar flertalet externa bostadsrättsföreningar. Läs mer

Upplägg styrelsemedlemmar och dess uppgifter
Kapitaltillskott
Avsättningar till och uttag ur Inre/yttre reparationsfond
Andelstal
Administrera Upplåtelser/överlåtelser
Ägarfördelningshantering
Pantsättning registreras
Mäklarbild 
Föreningsuppgifter
Beräkning av nya årsavgifter
Rapporter 
Kontrolluppgifter

etc.

Intresseanmälan via internet

Intresseanmälan via internet är ett helt webbaserat verktyg för dig som på ett effektivare sätt vill hantera potentiella hyresgäster som visar intresse för dina bostäder eller lokaler.

e-faktura

Med e-faktura kan våra kunder erbjuda sina hyresgäster att erhålla sina hyresavier från dinafastigheter direkt till sin internetbank.


Inläsning förbrukning

dinafastigheter kan läsa in filer innehållande förbrukningsdata. Filen innehållande tex. elförbrukning, eller annan förbrukningsdata, som för en viss period läses in på respektive hyresobjekt.