Bostadsrättsmodul

Tilläggsmodulen för Brf-administration innehar specifika funktioner för den ekonomiska förvaltningen av en enskild bostadsrättsförening eller förvaltningsbolaget som förvaltar flertalet externa bostadsrättsföreningar.

 • Ur innehållet:
 • Upplägg styrelsemedlemmar och dess uppgifter med kommunikationsmöjlighet via e-post alternativt brev
 • Kapitaltillskott
 • Avsättningar till och uttag ur Inre/yttre reparationsfond
 • Andelstal
 • Administrera Upplåtelser/överlåtelser
 • Ägarfördelningshantering
 • Pantsättning registreras
 • Mäklarbild skrivs ut
 • Förvaltare info
 • Föreningsuppgifter
 • Beräkning av nya årsavgifter
 • Rapporter vilka kan e-postas till angelägen part.
 • Konvertering av hyresrätter till bostadsrätter.
 • Kontrolluppgifter

Bostadsrättsmodulen finns till dinafastigheter 2 & 3.
Kontakta oss för mer information eller en presentation av fastighetssystemet dinafastigheter och modulen Bostadsrätt.