Tillåtna ägare

För att lägga till/ändra/ta bort åtkomst till fastighetsägare för en specifik användare, gå in under Inställningar/Användare.
Markera den användare som det gäller.
Klicka på fliken Tillåtna ägare.


anvndare2_df3png

Klicka i Åtkomst på de fastighetsägare användaren skall ha tillgång till. Alternativ klicka ur om det är någon som de ej skall ha åtkomst till.

anvndare3_df3png