Konsumentprisindex (KPI) Oktober 2022 = 384,04

Tyvärr så fungerar inte importen av KPI talen från SCB just nu, vi ber er därför att fylla i dem manuellt i programmen för Dinafastigheter 2 och 3.

Använder ni er av årsindex så är oktoberindex för 2022 = 384,04, är ni nya användare eller om ni har avtal med kvartalsindex så fyller ni i de värden som finns i länken här: Konsumentprisindex (1980=100), fastställda tal (scb.se)

För att lägga in ett nytt år manuellt i dinafastigheter 2 och 3 så börjar ni med att klicka på knappen register och sen Konsumentprisindex - KPI, har ni redan 2022 inlagt så trycker ni på pilen (papper och penna i dinafastigeheter 3) för att få möjligheten att fylla i, har ni inte 2022 så behöver ni lägga till året genom att trycka på plusknappen. 


 Bild1png

Fyll sedan i årtal och rätt uppgifter, avsluta med att spara.

Bild2png